Остапенко Ольга Павлівна

Резюме

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теплоенергетики ВНТУ.

В 1999 році закінчила наукову магістратуру Вінницького державного технічного університету за спеціальністю "Енергетика".

В 2002 році закінчила аспірантуру ВНТУ за спеціальністю 05.14.06 - "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика".

Кандидатську дисертацію захистила в 2006 р. у спеціалізованій раді Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України (м. Київ) зі спеціальності 05.14.06 - "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика". Тема дисертації: "Парокомпресійні теплонасосні установки в системах теплопостачання".

В 2006 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика".

В березні 2013 року Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання доцента кафедри теплоенергетики.

Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (наказ № 666 від 29.06.2011 р.) як науковий керівник переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2010/2011 н. р. з напряму "Теплогазопостачання та вентиляція".

За активну участь в п’яти Міжнародних науково-професійних конференціях за кордоном видані відповідно п’ять сертифікатів від «Товариства культурного та наукового прогресу в країнах Центральної та Східної Європи» («Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe») (Будапешт, Угорщина).

В 2017 році нагороджена Грамотою ВНТУ з нагоди Дня Науки за значний внесок у наукові досягнення ВНТУ.

Є автором понад 100 наукових та навчально-методичних праць, з яких 2 монографії (одна англомовна, опублікована  за кордоном) та 18 праць навчально-методичного характеру.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації - 18 років, в тому числі у Вінницькому національному технічному університеті - 18 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

-       з листопада 1999 р. - аспірант кафедри теплоенергетики Вінницького державного технічного університету;

-       з листопада 2002 р. - асистент кафедри теплоенергетики Вінницького національного технічного університету;

-       з вересня 2007 р. - старший викладач кафедри теплоенергетики Вінницького національного технічного університету;

-       з вересня 2010 р. - по теперішній час - доцент кафедри теплоенергетики Вінницького національного технічного університету.

З 2014 р. активно працює над докторською дисертацією.

В 2016 році за матеріалами докторської дисертації  опубліковано монографію в Німеччині: Ostapenko O. P. Scientific basis of evaluation energy efficiency of heat pump plants: monograph / O. P. Ostapenko. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. – 64 p.

E-mail: ostapenko1208@gmail.com.

Профіль на Google Scholar (публікації та цитування).