Остапенко Ольга Павлівна

Резюме

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теплоенергетики ВНТУ.

 Член-кореспондент Академії технічних наук України (2019 - 2020 рр.).

 Дійсний Віце-академік Академії технічних наук України (з липня 2020 р.).

В 1999 році закінчила наукову магістратуру Вінницького державного технічного університету за спеціальністю "Енергетика".

В 2002 році закінчила аспірантуру ВНТУ за спеціальністю 05.14.06 - "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика".

Кандидатську дисертацію захистила в 2006 р. у спеціалізованій раді Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України (м. Київ) зі спеціальності 05.14.06 - "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика". Тема дисертації: "Парокомпресійні теплонасосні установки в системах теплопостачання".

В 2006 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика".

В березні 2013 року Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання доцента кафедри теплоенергетики.

Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (наказ № 666 від 29.06.2011 р.) як науковий керівник переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2010/2011 н. р. з напряму "Теплогазопостачання та вентиляція".

Брала участь у 75 наукових конференціях в Україні, Угорщині, Словенії, Болгарії, Грузії, Литві.

За активну участь в шести Міжнародних науково-професійних конференціях за кордоном видані відповідно шість сертифікатів від «Товариства культурного та наукового прогресу в країнах Центральної та Східної Європи» («Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe») (Будапешт, Угорщина) - детальніше в розділі "Наукова робота".

Отриманий сертифікат за підписом Президента Бургаського вільного університету (Болгарія) за участь у конференції «Eastern European Studies: Economics, Education and Law» (June 7 – 8, 2018, Burgas Free University, Burgas).

img146 

Отриманий сертифікат за підписом Директора Національного Інституту Економічних Досліджень (Грузія) за участь у конференції «Imperatives of civil society development in promoting national competitiveness» (December 13 – 14, 2018, National Institute of Economic Research, Batumi, Georgia).

img147 

Отриманий сертифікат за підписом Декана Люблянської Вищої Школи Бізнесу (Любляна, Словенія) за участь у конференції «EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS» (May 24, 2019, Visoka šola za poslovne vede (Ljubljana School of Business), Ljubljana, Slovenia).

Брала участь у Міжнародному симпозіумі-конференції «INTELLECTUAL ECONOMICS, MANAGEMENT AND EDUCATION» (20 вересня 2019, Vilnius Gediminas Technical University, Литва).

В 2017 році нагороджена Грамотою ВНТУ з нагоди Дня Науки за значний внесок у наукові досягнення ВНТУ.

В листопаді–грудні 2018 року пройшла науково-педагогічне стажування в Інституті Європейської Інтеграції (м. Варшава, Польща) за програмою: ««EUROPEAN MODEL AND INNOVATIVE METHODOLOGIES OF FORMING PROFESSIONAL COMPETENCY OF SPECIALIST» (according to the program of teaching in higher education institutions of the professionally-oriented academic disciplines in the fields of power engineering, heat power engineering, refrigeration equipment and heat pump technology, отриманий Міжнародний сертифікат від Інституту Європейської Інтеграції (м. Варшава, Польща). 

img144 

 

Є автором понад 150 наукових публікацій та навчально-методичних праць, з яких 8 монографій (6 англомовних монографій, що опубліковані  за кордоном (Німеччина, Польща, Словенія, Грузія)),  стаття в журналі з наукометричної бази Web of Science та 18 праць навчально-методичного характеру.

Є автором понад 20 наукових англомовних публікацій, опублікованих за кордоном: в Німеччині, Польщі, Угорщині, Словенії, Болгарії, Грузії, Литві, Бразилії.


Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації - 20 років, в тому числі у Вінницькому національному технічному університеті - 20 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

-       з листопада 1999 р. - аспірант кафедри теплоенергетики Вінницького державного технічного університету;

-       з листопада 2002 р. - асистент кафедри теплоенергетики Вінницького національного технічного університету;

-       з вересня 2007 р. - старший викладач кафедри теплоенергетики Вінницького національного технічного університету;

-       з вересня 2010 р. - по теперішній час - доцент кафедри теплоенергетики Вінницького національного технічного університету.

 

З 2014 р. активно працює над докторською дисертацією.

В 2016 році за матеріалами докторської дисертації  опубліковано монографію в Німеччині (англомовна):

Ostapenko O. P. Scientific basis of evaluation energy efficiency of heat pump plants: monograph / O. P. Ostapenko. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. – 64 p.


В 2018 році за матеріалами докторської дисертації опублікована монографія в Польщі (англомовна):

         Ostapenko O. P. Formation of energy-efficient competence of specialists on efficient use of energy supply systems with cogeneration heat pump installations in energy-ecological-economic aspects / O. P. Ostapenko // Professional Competency of Modern Specialist: Means of Formation, Development and Improvement: Monograph. Warsaw: Institute of European Integration, Bmt Eridia Sp.z.O.o., 2018, 424 p. – P. 98 – 112. ISBN 978-83-950153-6-6. Рекомендована до друку Вченою радою Інституту Європейської Інтеграції (Варшава, Польща).


В 2019 році за матеріалами докторської дисертації опубліковано три монографії:

         в Польщі (англомовна)

Ostapenko O. P. Study of energy-economic efficiency of energy supply systems with cogeneration heat pump installations, using the heat of the industrial and natural sources, in industry and municipal heat power branch of Ukraine / O. P. Ostapenko // Social and Legal Aspects of the Development of Civil Society Institutions: Collective Monograph. Part I. Warsaw: Institute of European Integration, Bmt Eridia Sp. z o. o., 2019, 536 p. – P. 292 – 308. ISBN 978-83-950153-7-3. Рекомендована до друку Вченою радою Інституту Європейської Інтеграції (Варшава, Польща);

в Словенії (англомовна)

     Ostapenko O. P. Analysis of energy, ecological and economic efficiency of steam compressor heat pump installations, as compared with alternative sources of heat supply, with accounting the concept of sustainable development / O. P. Ostapenko // Sustainable Development Under the Conditions of European Integration: Сollective monograph / [editorial board Darko Bele, Lidija Weis, Nevenka Maher]. Part II. – Ljubljana: VŠPV, Visoka šola za poslovne vede = Ljubljana School of Business, 2019, 458 p. – P. 312 – 329. ISBN 978-961-91021-6-9. Рекомендована до друку видавничою та Вченою радою Люблянської Вищої школи бізнесу (Любляна, Словенія);

в Україні україно-польська монографія:

Остапенко О. П. Високоефективні системи енергозабезпечення з когенераційно-теплонасосними установками: енергетичний, економічний та екологічний аспекти ефективності / О. П. Остапенко // Енергоефективність та енергозбереження: економічний, технічний та агроекологічний аспекти: [колективна монографія].  Полтава: ПП Астрая, 2019.  С. 524 – 530. ISBN 978-617-7669-24-0. Рекомендована до друку Вченою радою Полтавської державної аграрної академії та Вченою радою Опольського університету (Польща).

        Колективна монографія є частиною НДДКР «Розробка оптимальних енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу відновлюваних джерел енергії в умовах Лісостепу України».

 

E-mail: ostapenko1208@gmail.com.

Профіль на Google Scholar (публікації та цитування).